Tình hình hiện tại từ kiểm soát xuất khẩu học viên an ninh như đã thấy Part 1

bởi admin

Pháp luật và các quy định cơ bản

Hải quan phụ trách các bạn biết như nhập khẩu và xuất khẩu của nó là thẩm quyền của Bộ Tài chính.
Nhiệm vụ chính Theo Pháp lệnh của Bộ Tài chính


Đảm bảo thuế tài chính, đúng đắn và công bằng âm thanh thực hiện, quản lý phù hợp các loại thuế hải quan, quản lý đúng đắn của ngân khố quốc gia,
Một nhiệm vụ đó để đạt được việc duy trì và bảo đảm thực hiện bình ổn ngoại hối của niềm tin vào tiền tệ (Bộ Tài chính thành lập Luật Điều 3)

Nó đã trở thành. Khi vì hoạt động của loại hải được gọi là những gì nó có nghĩa làThu thuế hải quan, xuất nhập khẩu thông quan hàng hóa, đàn áp về buôn lậu, và quản lý các khu vực ngoại quan đến các mục tiêu chính và kinh doanh

Là. Một lần nữa mục đích chính là thu "thuế".
Kể từ khi xuất khẩu của "những người xuất cảnh từ Nhật Bản", để có những số liệu thống kê thương mại bằng cách áp dụng các HS. Đó là một cảm giác mà tôi nghĩ rằng chúng tôi chỉ không nghĩ nhiều.


Tuy nhiên, ngay cả khi không có khuôn khổ của COCOM trong Chiến tranh Lạnh, các hoạt động của pháp luật trong nước phù hợp với điều ước quốc tế như Nhật Bản đưa ra các chế độ quốc tế như Thỏa thuận Wassenaar và AG đã đến để được yêu cầu.


Kiểm soát xuất khẩu cơ bản pháp luật nhưng là ngoại hối và Luật Kiểm soát Ngoại thương quy định nhiều điều khoản như bạn có thể thấy đã được gỡ bỏ.
Điều 48 trong này đã trở thành cơ sở của pháp luật kiểm soát xuất khẩu. Điều 25 đã trở thành cơ sở cho các luật và quy định của quy chế giao dịch dịch vụ.

Trước đó, cuộc họp trong các nhân METI "Foreign Exchange và Luật Kiểm soát Ngoại thương ban đầu bởi vì nó là Bộ Tài chính của các luật và quy định ..." đã được nói đến.Nhiều người trong Pháp lệnh để treo tại Điều 48 và Điều 25 đã không có một hệ thống kiểm soát xuất khẩu phức tạp của Nhật Bản.
Nó là một chút Tekito nhưng chúng tôi không có một hệ thống phức tạp như thế này.
Phía bên trái là các hàng hóa, dịch vụ và các quy định đúng.


hierarchy

Lần sau tôi sẽ cố gắng tóm tắt các Trade Order Kiểm soát xuất khẩu và các quy định của Mỹ tái xuất khẩu (ECCN).

Từ khóa:

Tìm kiếm trang web

Biểu ngữ Dịch vụ

 • Dịch vụ đại lý kinh doanh thương mại
 • Dịch vụ thu mua sản phẩm
 • Mono tạo Dịch vụ
 • Dịch vụ hậu cần

Bài đăng blog INDEX

Blog bài mới

Bài blog phổ biến nhất 5

 1. Các FOB?
 2. Tính toán chi phí của các dịch vụ hậu cần thương mại không chỉ là trọng lượng, Bạn có biết trọng lượng khối lượng?
 3. Các EXW (Ex-Works)?
 4. Cấp và Newton (Doanh thu Tôn)?
 5. Có gì đó dễ dàng nhập khẩu và xuất khẩu có thể được Courier (Courier)?

Xu hướng

RSS đăng ký

Watore! Tại sao không đăng ký thông tin như vậy?
Nhấn vào đây biểu tượng hướng tới hy vọng RSS đăng ký!

rssImage

E-mail đăng ký tạp chí

Nếu bạn muốn kiểm tra các thông tin mới nhất trong E-mail,
Hãy áp dụng từ hình thức này.

FeedBurner nó sẽ được phân phối qua

Các trang web liên quan

 • Ltd. bao gồm Trang chủ
 • Laser Pointer laser cửa hàng
 • Giá vé ở nước ngoài dịch vụ so sánh
back-to-từ net