PDCA nâng cao chất lượng trong một vòng xoáy đi lên của

bởi admin

Bạn đã bao giờ nghe những lời nói PDCA?

Figure_PDCA
Giấy phép Attribution-Chia sẻ tương bởi Yyq123

P là Kế hoạch PDCA (Plan), D là Do (thực hiện), C là một Check (kiểm tra), là hành động (hành động).
1 chu kỳ, quay vòng và vòng trong vòng tròn để tiếp tục, từ khóa hình ảnh cải tiến liên tục và nói, đây là một PDCA.


PDCA = Kế hoạch → Đừng → Kiểm tra → Hành động
Trước khi PDCA là phổ biến hơn như là PDS đã vừa phải.
PDS = Kế hoạch → Đừng → Xem
Nhưng một thời gian ngắn trở lại, 流行 Rimashita từ khóa trong tư tưởng Nhật Bản những giả thuyết này nói.
→ chạy xác minh giả thuyết →
Không có gì là thành thật nói rằng bạn sẽ phải làm biết.
Phải bắt đầu, và cuối cùng không biết bất cứ điều gì, bạn chỉ phản ánh những điều tôi học được không có tăng trưởng.

Những gì tốt là một ý tưởng tốt bởi vì nó là không được.
Hãy xem xét làm thế nào những điều xấu là xấu tại sao không phải là bạn phải không để một lần nữa.

Ngoài giả thuyết suy nghĩ, tương tự như các từ khóa cho ý tưởng này đã như một sau đây.
Thử và sai
Đây là một từ được sử dụng từ lâu Tại sao không?
Nó là một từ chúng ta vẫn thường được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
Thử và sai
Cũng thường được sử dụng bằng tiếng Anh, đó là những gì hầu như không có Nhật Bản.
Nhưng điều đó sẽ kết thúc với một lỗi Yaritsu 放 Shi, đi một số ý nghĩa.
Hãy thử, giống như các lỗi và chính xác, có thể tương đương với hành động khắc phục PDCA nếu từ khóa.
(Giả sử rằng các lỗi đầu tiên, nhưng sẽ nhận được một số hiển thị tiêu cực.)
Kiểm tra & Rollout
Nó thường được sử dụng các phương pháp như trong tiếp thị bán lẻ.
Bắt đầu tiếp thị giới hạn trong các cửa hàng, cho biết điều này có nghĩa dòng chảy sẽ dần dần phát triển thành các quốc gia phụ thuộc vào phản ứng.

Có những từ ngữ trong bản thân 流行 廃 Ri Ri, đó là ý định thực sự đằng sau Cuối cùng tôi nghĩ như vậy.

Ngoài việc sản xuất, nâng cao chất lượng là xấu Yaritsu 放 Shi là, tại sao bạn luôn luôn nghĩ rằng một sự điều chỉnh nếu cần thiết.
Chu kỳ và tiếp tục tiếp tục cảm thấy rất quan trọng cái gọi là PDCA.

Trong thời đại của bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, nó thực sự sẽ phải làm với bất biến.

Những từ có thể thay đổi, tôi có thể nói rằng tôi thực sự bất biến dịch bệnh.

Không có từ khóa cho bài viết này.

Xin vui lòng đọc các trang khác liên quan đến bài viết này

Tìm kiếm

Dịch vụ Banner

 • Thương mại và kinh doanh dịch vụ đại diện cho
 • Mua sắm sản phẩm dịch vụ
 • Dịch vụ Monozukuri
 • Dịch vụ Logistics

INDEX bài đăng trên blog

Bài viết Blog mới

Top 5 Bài blog Popular

 1. Nếu FOB là?
 2. EXW (Ex-Works) là gì?
 3. Newton cấp (Doanh thu Tôn) nó là gì?
 4. Incoterms (INCOTERMS) làm việc?
 5. Thương mại không chỉ là chi phí phân phối trọng lượng, trọng lượng chiều Bạn có biết?

Các Từ khóa

Theo dõi RSS

Watore! Tại sao không đăng ký thông tin không?
Nếu bạn muốn đăng ký, nhấn vào biểu tượng RSS là ở đây!

rssImage

Tạp chí theo dõi

Tôi muốn kiểm tra mới nhất của E-Mail
Xin áp dụng bằng cách sử dụng mẫu đơn này.

FeedBurner sẽ được gửi qua

Các trang web liên quan

 • Trang web có chứa CO
 • Laser Laser Pointer cửa hàng
back-to-pagetop