TPP đã tích cực thảo luận, nhưng không thể tránh khỏi tại thời điểm nhập khẩu để trở thành những gì các thuế nhập khẩu là mã HS.

Và mã HS là gì?

● hiệp ước cơ bản của bảng tỷ lệ thuế quan để xác định tỷ lệ thuế quan là Công ước HS. Điều này đã có hiệu lực vào năm 1988 trong những gì để thống nhất việc phân loại sản phẩm như bảng thuế suất của các nước.
● Có bốn tu cho đến bây giờ. Thời gian này của bảng mục sửa đổi sẽ được áp dụng từ ngày 01 tháng một năm 2012.

Hoặc có lần này của các sửa đổi đã được thực hiện từ bất kỳ điểm .......

(Xem chi tiết ...)

Trong blog trước đây tôi sẽ mô tả các TPP sai và TTP, và tôi đã nhận được chỉ dẫn. Nó là cần thiết để vẫn gọn gàng xác nhận.
Tuy nhiên nó đi ra kết quả tìm kiếm khác nhau khi bạn tìm kiếm trên Google trong [TTP đối diện].
Có cảm giác rằng cuộc thảo luận được Sakibashi ~ tsu không tham gia trước khi bạn có thể nhớ tên?

Đây là về thuế suất tiếp.

(Xem chi tiết ...)

Nó có vẻ là cuộc thảo luận rất kháng đã được Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Hiệp định TPP trong các sản phẩm nông nghiệp đặc biệt và không phải tham gia trước khi APEC. Nhưng mục đích thực sự của y tế và phát thanh truyền hình, và được cho là có thể tại các thị trường mở, chẳng hạn như bảo hiểm. Nếu bạn đọc các thỏa thuận của Hoa Kỳ và Hàn Quốc TPP cũng sắp xếp như "hấp thụ nó đáng tiếc!", Ngoài ra dù không phải là một hiệp ước thương mại Mỹ-Nhật Bản Thân thiện của phiên bản thế kỷ 21 của nó đã được nói trong một số. Trước khi bạn có thể tham gia được liệt kê đối diện của TTP thời gian này, nó đã được đặt lại với nhau bởi vì thuế đang phải chịu nhiều trong các hàng hóa nhập khẩu hiện nay.

(Xem chi tiết ...)

Lần này, chúng ta hãy tóm tắt sự tương ứng bởi các nhận tất cả các quy định và các khía cạnh thực tế.
Sau đây là một đoạn trích từ các câu hỏi thường gặp của METI trang web.

Q1 tại thời điểm xuất khẩu nhưng không phù hợp với các yêu cầu khách quan, sau khi xuất khẩu, là mới có sẵn để xuất khẩu hàng hóa, các thông tin về mối quan tâm của người tiêu dùng.
Bạn nhấn trong trường hợp này, xuất khẩu bất hợp pháp.
A1: Nó không phải là hit đến việc xuất khẩu bất hợp pháp.

Q2: Tài liệu này được thu thập, vv, và "như một tài liệu có thể đạt được" cũng không được bao gồm.
A2: nó bao gồm không. Hãy chắc chắn để kiểm tra các yêu cầu khách quan đối với các tài liệu, vv được thực hiện vào thời điểm xuất khẩu.

"Chúng tôi sử dụng để sản xuất vũ khí ○○", "cuối cùng nó sẽ được gửi để bỏ qua các ○○ đất nước." Tại thời điểm hợp đồng tôi suy nghĩ như khách hàng để được mô tả trong các thỏa thuận và hay không.
Thứ tự cũng có các công ty thường xuyên được thực hiện bằng cách sử dụng WEB và hệ thống, nó được thực hiện mỗi lần kiểm tra các yêu cầu khách quan để làm những gì trăm đặt hàng ngày tạm thời không Nó là có thể.

Làm thế nào để hỗ trợ nhưng một trường hợp như vậy?

(Xem chi tiết ...)

page11pageefbc921

2 3 4 5 » ... Last » Trang 1 của 6 1 2 3 4 5 »... Cuối»

Triển viết blog hữu ích

Tìm kiếm trang web

Biểu ngữ Dịch vụ

 • Dịch vụ đại lý kinh doanh thương mại
 • Dịch vụ thu mua sản phẩm
 • Mono tạo Dịch vụ
 • Dịch vụ hậu cần

Bài đăng blog INDEX

Blog bài mới

Bài blog phổ biến nhất 5

 1. Các FOB?
 2. Tính toán chi phí của các dịch vụ hậu cần thương mại không chỉ là trọng lượng, Bạn có biết trọng lượng khối lượng?
 3. Các EXW (Ex-Works)?
 4. Cấp và Newton (Doanh thu Tôn)?
 5. Có gì đó dễ dàng nhập khẩu và xuất khẩu có thể được Courier (Courier)?

Xu hướng

RSS đăng ký

Watore! Tại sao không đăng ký thông tin như vậy?
Nhấn vào đây biểu tượng hướng tới hy vọng RSS đăng ký!

rssImage

E-mail đăng ký tạp chí

Nếu bạn muốn kiểm tra các thông tin mới nhất trong E-mail,
Hãy áp dụng từ hình thức này.

FeedBurner nó sẽ được phân phối qua

Các trang web liên quan

 • Ltd. bao gồm Trang chủ
 • Laser Pointer laser cửa hàng
 • Giá vé ở nước ngoài dịch vụ so sánh
back-to-từ net