Các học viên từ xuất khẩu an ninh Seen kiểm soát các phần hiện tại 5

bởi admin

Lần này, chúng ta hãy tóm tắt sự tương ứng bởi các nhận tất cả các quy định và các khía cạnh thực tế.
Sau đây là một đoạn trích từ các câu hỏi thường gặp của METI trang web.

Q1 tại thời điểm xuất khẩu nhưng không phù hợp với các yêu cầu khách quan, sau khi xuất khẩu, là mới có sẵn để xuất khẩu hàng hóa, các thông tin về mối quan tâm của người tiêu dùng.
Bạn nhấn trong trường hợp này, xuất khẩu bất hợp pháp.
A1: Nó không phải là hit đến việc xuất khẩu bất hợp pháp.

Q2: Tài liệu này được thu thập, vv, và "như một tài liệu có thể đạt được" cũng không được bao gồm.
A2: nó bao gồm không. Hãy chắc chắn để kiểm tra các yêu cầu khách quan đối với các tài liệu, vv được thực hiện vào thời điểm xuất khẩu.

"Chúng tôi sử dụng để sản xuất vũ khí ○○", "cuối cùng nó sẽ được gửi để bỏ qua các ○○ đất nước." Tại thời điểm hợp đồng tôi suy nghĩ như khách hàng để được mô tả trong các thỏa thuận và hay không.
Thứ tự cũng có các công ty thường xuyên được thực hiện bằng cách sử dụng WEB và hệ thống, nó được thực hiện mỗi lần kiểm tra các yêu cầu khách quan để làm những gì trăm đặt hàng ngày tạm thời không Nó là có thể.

Làm thế nào để hỗ trợ nhưng một trường hợp như vậy?


Trong một số công ty, đã có trong thực tế, một điều như vậy.
Điện thoại này đã được nhập từ các cơ quan chức năng có liên quan. . . . .

"Sản phẩm của bạn sẽ xuất hiện để chúc các ○○ Bộ Chúng tôi muốn biết hoặc đã được phát hiện như là một thành phần từ một con tàu làm bằng Bắc ○○. Những loại đã được xuất khẩu bằng cách lần theo các tuyến đường."

Chúng tôi đã yêu cầu giải thích là thực sự Demui là nó mong muốn để bất kỳ câu trả lời?


1, sản phẩm này đã được bán như một phần của ○○ cho khách hàng trong nước mà A. Nó không phải là nghĩa vụ phải được tìm thấy ở nước ngoài.
2, chúng tôi không giao dịch với các khách hàng có sản xuất các loại vũ khí đó hủy diệt hàng loạt và vũ khí thông thường.
3, Công ty không được tham gia nếu hay quá ích kỷ của khách hàng mục tiêu bán hàng của chúng tôi để bán cho bất kỳ khách hàng bất cứ nơi nào trong nước.

Tương ứng với 1-3 là tất cả sẽ được NG. Thư từ gọi là "bất ngờ", "không thể có -" sẽ được chỉ ra thiếu sót.
Ngay cả khi có được chỉ ra và báo cáo "một thời gian sóng thần 1000 dự kiến ​​sẽ không", "tất cả quyền lực có thể không có để ngăn chặn nó."
Nó đã trở thành một điều nghiêm trọng thực sự xảy ra thậm chí nói gì.

Nó vẫn còn phải tiếp tục kéo dài một lời xin lỗi preemptive.


Trong trường hợp này, miễn là nó là một kỹ năng trong nghệ thuật mà A được bán cho người tiêu dùng sản phẩm của họ, (không được thực hiện xuất khẩu để nhà nước tài trợ cho khủng bố) xuất khẩu bị hạn chế, ngay cả ở Nhật Bản nơi bán hàng trong thỏa thuận với A
Ngoài ra tôi nghĩ rằng bạn cần phải có để tiếp tục ký một cam kết, chẳng hạn như "bán hàng không được thực hiện cho những người dùng đã đăng ký vào danh sách người dùng nước ngoài của vấn đề METI".

Các Toka tục nhận được trong tài liệu, ví dụ, như thế này. XXX là công ty riêng.

Tuyên bố (tuyên thệ nhậm chức tuyên bố)

Công ty, phần cứng và công nghệ của chúng ta về xxxxxx, một sản phẩm của phần mềm, vv, tại thời điểm xuất khẩu và cung cấp,

Quy định xuất khẩu Luật Quản lý ngoại hối và ngoại thương và Mỹ: Phù hợp với EAR, đã bị cấm ở Nhật Bản và Hoa Kỳ của pháp luật và các quy định có liên quan

Rằng nó không phải là một chuyển nhượng hoặc bán lại, vv, và thậm chí nhà nước tài trợ khủng bố theo quy định của chính phủ Mỹ (Cuba, Iran,

Bắc Triều Tiên, Sudan, và đồng ý không chuyển các ứng dụng quân sự cho Syria) hoặc Trung Quốc.

Điều này khẳng định rằng người dùng cuối không sử dụng các sản phẩm và công nghệ của XXXXX cho các mục đích sau:

Đó là. Ngoài ra, XXXX người dùng cuối để thực hiện các hành vi sau đây, hoặc có nguy cơ biểu diễn

Bạn đồng ý không bán các sản phẩm và công nghệ của.Thiết kế của vũ khí hạt nhân và thiết bị nổ, phát triển, sản xuất, hoặc thử nghiệm, và Ya phóng xạ vật liệu hạt nhân đặc biệt

Các cơ sở chế biến hóa chất đối với nguyên liệu, sản xuất nước nặng, tách đồng vị của nguyên liệu vật liệu hạt nhân đặc biệt,

Thiết kế cơ sở hạt nhân, trong đó việc sản xuất nhiên liệu và biện pháp bảo vệ các lò phản ứng hạt nhân, bao gồm cả plutonium đã không được áp dụng,

Xây dựng, sản xuất và hoạt động của các cơ sở đó. Hệ thống tên lửa (tên lửa đạn đạo, phóng tàu vũ trụ pad,

Và hệ thống, bao gồm cả tên lửa của); hoặc người lái xe hệ thống không khí (tên lửa hành trình,

Mục tiêu không người lái, phương tiện thực hiện thí điểm từ xa, các thiết kế của hệ thống), bao gồm máy bay thám không người lái, sản xuất, vận hành,

Hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ bảo trì. Hóa học và vũ khí sinh học của thiết kế, phát triển, sản xuất,

Tàng trữ và sử dụng.

Nó sẽ chứng minh rằng không có sự khác biệt trong các nội dung nêu trên và đồng ý với tuyên bố trên.


Tên công ty địa chỉ.
Vụ Name Name: đánh dấu hoặc chữ ký
Ngày:

Hệ thống điều khiển của riêng mình bằng cách xuất khẩu trao đổi tài liệu như vậy trong giai đoạn hợp đồng, nó không thể là bằng chứng về điều đó được thực hiện vững chắc.

Tuy nhiên, ngay cả khi tầm quan trọng đã được các cuộc gọi tại Nhật Bản trong những năm gần đây kiểm soát xuất khẩu, vẫn còn tồn tại các công ty rất miễn cưỡng mà bạn nhận được như một tài liệu từ khách hàng.

Mặc dù điều này cũng là một câu chuyện có thật, bộ phận kiểm soát xuất khẩu của nhân Để nghĩ xuất khẩu bởi vì nó không chỉ bán để bán hàng cho người dùng trong nước "ra nơi chúng tôi yêu cầu muốn có một đại diện bán hàng tại phải có sự thoả thuận với khách hàng một tuyên bố như trên đã đề cập, Nó hoàn toàn bị bỏ qua và không thích hợp. "

Nếu không nói chuyện với những câu chuyện nghe người quản lý bán hàng cũng là một thành viên của bộ phận kiểm soát xuất khẩu mà phải hỏi trực tiếp người phụ trách, khiếu nại lên cấp trên của bộ phận kiểm soát xuất khẩu, chúng tôi đã bị nghiền nát tình hình đề nghị.

Kể từ khi người giám sát của bộ phận kiểm soát xuất khẩu để ảnh hưởng đến quảng cáo của họ, (tức là yes-man) ở tất cả mà không tụng kinh khác nhau để các bộ phận bán hàng có ý kiến ​​rằng một sĩ quan hơn so với việc duy trì hệ thống quản lý cho toàn bộ công ty tôi đã nghiền nát các đề nghị của cấp dưới Đó là. Đặc biệt khó chịu là "Đừng nói chuyện với người phụ trách trực tiếp, đến lượt các tay thông qua các bề trên" Đó là.

Công ty này không có trong môi trường, chẳng hạn như nói những kiến ​​nghị, để cấp dưới ông chủ không giới hạn đến vấn đề này, có vẻ như để đẩy phong bì và đe dọa là một sự xuất hiện hàng ngày. Khi thói quen mà bất kỳ vấn đề trong việc xuất khẩu "Đó là trách nhiệm của bộ phận kiểm soát xuất khẩu" Có vẻ như đến ném vòng tròn và muốn. Sau khi tất cả, thậm chí sau vài tháng người đang làm việc kiểm soát xuất khẩu nó đã rời công ty.

Nó là không thể phát triển hệ thống nội bộ có thể và vẫn chưa thực hiện xong việc đứng nhìn người đàn ông đứng đầu của lớp sĩ quan

Sản phẩm của họ mặc dù biết rằng đã được xuất khẩu sang các nước trên thế giới thông qua các điểm bán hàng trong nước, có thể xuất khẩu của họ, vì họ đã không chỉ bán hàng trong nước không phải là một vài công ty không chỉ kinh doanh, chẳng hạn như nhấn mạnh rằng không có mối quan hệ không có.

Tuy nhiên, các công ty là các sản phẩm thực tế rằng một khi đã được bán tại đó bạn có thể quản lý Nante hoặc đang chuyển sang cách nơi miễn là bạn không đặt bất kỳ GPS có rất ít.


Ngay cả khi bạn cho rằng như vậy là "không đối phó với một người như vậy là ra khỏi" cái đó "ra không được xuất khẩu sang một nơi như vậy", biết rằng mình đã được xuất khẩu để thực sự liên quan đến nước, cơ quan nào là những gì các cấu trúc nội bộ của công ty nó luôn luôn là bạn sẽ được hỏi liệu họ có. Vì vậy, nó có thể được chỉ ra nếu hệ thống không được trang bị tốt.


Bạn sẽ chắc chắn để yêu cầu những gì đang xảy ra chế độ trong nhà. Vì vậy, nó có thể được chỉ ra nếu hệ thống không được trang bị tốt.

Mặc dù nó không phải là một đê chắn sóng, bạn có nghĩ nó là như vậy hơn là không phải là cũng có một tài liệu là một trong rất nhiều khác nhau.

Bạn không tin tôi, "không sao, vì không phải làm chỉ bán hàng trong nước" Công ty của bạn?

Nói về kiểm soát xuất khẩu là kết thúc thời gian này. Kể từ thời gian tiếp theo, tôi nghĩ rằng tôi sẽ cố gắng để viết những điều liên quan đến thủ tục nhập khẩu và xuất khẩu.

Từ khóa:

Các trang khác có liên quan đến bài viết này cũng xin vui lòng đọc bởi tất cả các nghĩa Liên hệ

Tìm kiếm trang web

Biểu ngữ Dịch vụ

 • Dịch vụ đại lý kinh doanh thương mại
 • Dịch vụ thu mua sản phẩm
 • Mono tạo Dịch vụ
 • Dịch vụ hậu cần

Bài đăng blog INDEX

Blog bài mới

Bài blog phổ biến nhất 5

 1. Các FOB?
 2. Tính toán chi phí của các dịch vụ hậu cần thương mại không chỉ là trọng lượng, Bạn có biết trọng lượng khối lượng?
 3. Các EXW (Ex-Works)?
 4. Cấp và Newton (Doanh thu Tôn)?
 5. Có gì đó dễ dàng nhập khẩu và xuất khẩu có thể được Courier (Courier)?

Xu hướng

RSS đăng ký

Watore! Tại sao không đăng ký thông tin như vậy?
Nhấn vào đây biểu tượng hướng tới hy vọng RSS đăng ký!

rssImage

E-mail đăng ký tạp chí

Nếu bạn muốn kiểm tra các thông tin mới nhất trong E-mail,
Hãy áp dụng từ hình thức này.

FeedBurner nó sẽ được phân phối qua

Các trang web liên quan

 • Ltd. bao gồm Trang chủ
 • Laser Pointer laser cửa hàng
 • Giá vé ở nước ngoài dịch vụ so sánh
back-to-từ net