Các yếu tố này là những gì cần thiết cho công việc?

Không chỉ sản xuất, cũng quan trọng đối với công việc chung là điều này "QCD".
Tất nhiên, nhưng có nhiều điều quan trọng, đó là từ khóa rất hữu ích mà nó đã được dễ dàng để hiểu tóm tắt.

Nhưng, "DCQ" Nhưng mà không có "CDQ" không phải như, Tại sao một "QCD"? ? ?
(Xem chi tiết ...)

Do xuất khẩu không khó khăn so với hàng nhập khẩu?

Nhập khẩu và xuất khẩu sẽ thay đổi rất nhiều trong như tương tự.

Nhập khẩu là phía người nhận, nhưng bạn phải sắp xếp tất cả vì xuất khẩu mặt đi.
Tất nhiên để làm được điều này, tôi lúng túng vì nó có chứa các tài liệu thương mại cũng bí truyền.

Quản lý thương mại như thế nào là nó! ?
Những gì quản lý thương mại an ninh?
...... Khi đối tượng của bài kiểm tra của cơ quan chức năng


(Xem chi tiết ...)

Tìm kiếm trang web

Biểu ngữ Dịch vụ

 • Dịch vụ đại lý kinh doanh thương mại
 • Dịch vụ thu mua sản phẩm
 • Mono tạo Dịch vụ
 • Dịch vụ hậu cần

Bài đăng blog INDEX

Blog bài mới

Bài blog phổ biến nhất 5

 1. Các FOB?
 2. Tính toán chi phí của các dịch vụ hậu cần thương mại không chỉ là trọng lượng, Bạn có biết trọng lượng khối lượng?
 3. Các EXW (Ex-Works)?
 4. Cấp và Newton (Doanh thu Tôn)?
 5. Có gì đó dễ dàng nhập khẩu và xuất khẩu có thể được Courier (Courier)?

Xu hướng

RSS đăng ký

Watore! Tại sao không đăng ký thông tin như vậy?
Nhấn vào đây biểu tượng hướng tới hy vọng RSS đăng ký!

rssImage

E-mail đăng ký tạp chí

Nếu bạn muốn kiểm tra các thông tin mới nhất trong E-mail,
Hãy áp dụng từ hình thức này.

FeedBurner nó sẽ được phân phối qua

Các trang web liên quan

 • Ltd. bao gồm Trang chủ
 • Laser Pointer laser cửa hàng
 • Giá vé ở nước ngoài dịch vụ so sánh
back-to-từ net