Trong thương mại quốc tế, các sản phẩm quan trọng của bạn / hàng hóa sẽ được vận chuyển bằng tàu và máy bay.

Xin hãy thử một chút suy nghĩ!
Nguy hiểm có thể xảy ra trong thử và vận chuyển đến suy nghĩ của nó là gì, không nghĩ khá nhiều? ?


Làm thế nào có thể cố gắng .... Khi ví dụ tàu đã kết thúc chìm
Toka,

MSC Napoli 25 tháng 1 năm 2007
Attribution-NonCommercial-Chia sẻ tương tự Giấy phép bởi Gazzat


Làm thế nào có thể thử nó ... Một khi máy bay bị mất tích ở vùng biển Bermuda
Và như vậy.

Decorado de la Guerra de los Mundos
Ghi công-Chia sẻ tương tự Giấy phép bởi Ivi PC


Đó là đúng.
Để lo lắng đó và thoát khỏi, thời gian nói chuyện này cho phép của bảo hiểm hàng hải.
(Xem chi tiết ...)

Thư tín dụng (L / C) không chú lo lắng trong kinh doanh xuất khẩu thậm chí trong việc giải quyết.

Tôi có thể ngăn chặn các doanh nghiệp xuất khẩu bởi vì bạn đang lo lắng?


Miễn là nó bắt đầu từ bây giờ, nhưng nó sẽ được thậm chí nếu


Vấn đề là ở đó bạn!


Để nói rằng bởi vì có một nguy cơ, nhưng nó không phải là kinh doanh xuất khẩu là dừng lại mà dễ dàng như vậy đã bắt đầu?

Mặc dù ban đầu nhận thức được những rủi ro, nó có thể là một công việc Okkanabikkuri và nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng nó sẽ là một ngày nào đó có được sử dụng cho một tình huống như vậy, hơn đã quên nỗi sợ hãi về nguy cơ chính nó? ?

... Một lần nữa, tôi Tuy nhiên, vật liệu chưa nổ nói nguy cơ đó nhưng nó là rất dễ xảy ra với bạn nổ tung bất cứ lúc nào có cơ hội.

Như vậy bạn phải là một.

(Xem chi tiết ...)

Tìm kiếm trang web

Biểu ngữ Dịch vụ

 • Dịch vụ đại lý kinh doanh thương mại
 • Dịch vụ thu mua sản phẩm
 • Mono tạo Dịch vụ
 • Dịch vụ hậu cần

Bài đăng blog INDEX

Blog bài mới

Bài blog phổ biến nhất 5

 1. Các FOB?
 2. Tính toán chi phí của các dịch vụ hậu cần thương mại không chỉ là trọng lượng, Bạn có biết trọng lượng khối lượng?
 3. Các EXW (Ex-Works)?
 4. Cấp và Newton (Doanh thu Tôn)?
 5. Có gì đó dễ dàng nhập khẩu và xuất khẩu có thể được Courier (Courier)?

Xu hướng

RSS đăng ký

Watore! Tại sao không đăng ký thông tin như vậy?
Nhấn vào đây biểu tượng hướng tới hy vọng RSS đăng ký!

rssImage

E-mail đăng ký tạp chí

Nếu bạn muốn kiểm tra các thông tin mới nhất trong E-mail,
Hãy áp dụng từ hình thức này.

FeedBurner nó sẽ được phân phối qua

Các trang web liên quan

 • Ltd. bao gồm Trang chủ
 • Laser Pointer laser cửa hàng
 • Giá vé ở nước ngoài dịch vụ so sánh
back-to-từ net