Hoặc bảo hiểm thương mại lo lắng đến việc loại bỏ các doanh nghiệp xuất khẩu là như thế nào?

bởi admin

Thư tín dụng (L / C) không chú lo lắng trong kinh doanh xuất khẩu thậm chí trong việc giải quyết.

Tôi có thể ngăn chặn các doanh nghiệp xuất khẩu bởi vì bạn đang lo lắng?


Miễn là nó bắt đầu từ bây giờ, nhưng nó sẽ được thậm chí nếu


Vấn đề là ở đó bạn!


Để nói rằng bởi vì có một nguy cơ, nhưng nó không phải là kinh doanh xuất khẩu là dừng lại mà dễ dàng như vậy đã bắt đầu?

Mặc dù ban đầu nhận thức được những rủi ro, nó có thể là một công việc Okkanabikkuri và nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng nó sẽ là một ngày nào đó có được sử dụng cho một tình huống như vậy, hơn đã quên nỗi sợ hãi về nguy cơ chính nó? ?

... Một lần nữa, tôi Tuy nhiên, vật liệu chưa nổ nói nguy cơ đó nhưng nó là rất dễ xảy ra với bạn nổ tung bất cứ lúc nào có cơ hội.

Như vậy bạn phải là một.


Ignition ii
Attribution-NonCommercial-NoDerivs Giấy phép bởi Macropoulos


Một bài viết trong, tôi đã giới thiệu thực sự đã có trường hợp nguy hiểm.

Có lẽ đã bị từ chối mua của thư tín dụng (L / C), mà đã nhận được từ Ngân hàng Nhật Bản từ quốc gia nào đó. Thư tín dụng (L / C) của nền kinh tế đất nước phát hành đã xấu đi đáng kể, nó nước ngoại tệ đã ở phía dưới.
Bạn sẽ không thể có hoá đơn giá đặt hàng, ... đã được phục hồi vào bảo hiểm thương mại.Có gì gọi đây là "bảo hiểm thương mại", bạn có biết?

Bảo hiểm thương mại là bảo hiểm chống rủi ro về kinh doanh.
Xuất khẩu hàng hóa, vv, mà sự mất mát hoặc hư hại bởi các mối nguy hiểm liên quan đến chuyến đi, và bảo hiểm hàng hải để bù lỗ phát sinh như là một nguyên nhân có tính chất khác nhau.
(→ Đối với bảo hiểm hàng hải bài viết này xin hãy nhìn quá!)

Tùy thuộc vào các quốc gia khách hàng, nó là một trong những lo lắng về chiến tranh và khủng hoảng kinh tế.
Những câu chuyện kinh nghiệm ở trên cũng có thể, chúng ta có thể nói rằng tai nạn là do tình hình kinh tế của đất nước.


Hoặc nó có thể không được như vậy và lớn, nó là một tình huống, sự phá sản của đơn giản là nước xuất khẩu của người mua (người mua) Tôi là một mối quan tâm lớn?


Nguy cơ vẫn là bảo hiểm.
Một nguy cơ như vậy là, tôi có thể được bảo hiểm thương mại.

Như một ví dụ về bảo hiểm thương mại có cái gì đó như thế này.

 • Sau khi họ đã ký hợp đồng xuất khẩu, vv, trong hơn ba tháng trì hoãn nợ từ thời hạn giải quyết
 • Phá sản hoặc những người mua khác

Bảo hiểm thương mại là để tôi tiến độ thiệt hại của những trường hợp này (tiến độ).
Nếu không có bất kỳ giới hạn về phương pháp giải quyết, nó là của chúng tôi để trang trải trong T / T chuyển tiền không chỉ thanh toán L / C!


Bảo hiểm thương mại, thực tế là cơ bản giao dịch với các vi phạm hợp đồng bên mua đã trở thành một cơ sở.

Nói cách khác, nếu bạn không thể xuất giá thời hạn giải quyết phục hồi cho hơn ba tháng kể từ người mua, tôi công ty bảo hiểm là sẵn sàng trả cho bảo hiểm như bảo hiểm tai nạn nghĩa vụ do chậm trễ của người mua.

Trước đây, chúng tôi đã nhìn thấy nhiều một loạt các thủ tục và quản lý rủi ro để nói các công ty kinh doanh thực hiện các trường hợp liên quan đến xuất khẩu.

Trong những năm gần đây nó đã được nhiều hơn và có nhiều người đến mua bán trực tiếp.
Nó là nhiều người phức tạp lệ xuất khẩu được gia công ở trung lộ.
Tuy nhiên, sẽ được chuyển đến các giao dịch trực tiếp cho mình, là một bản dịch cũng quản lý rủi ro đã trở thành một vấn đề quan trọng phải là bản thân mình.


Sự bùng nổ của nguy cơ hơn là thậm chí không nghĩ rằng sẽ làm cho bạn trở thành một trong những nỗ lực vô ích một-shot cho đến bây giờ.

Để không làm như vậy, chi phí bảo hiểm liên quan đến quản lý rủi ro, người đã được đưa vào chi phí từ đầu như một khoản chi phí cần thiết, tôi nghĩ rằng bạn có thể là công việc kinh doanh với sự tự tin.


Trong kế hoạch kinh doanh xuất khẩu của bạn tươi sáng, bảo hiểm thương mại, hãy cố gắng xem xét tất cả các phương tiện.

Từ khóa:

Tìm kiếm trang web

Biểu ngữ Dịch vụ

 • Dịch vụ đại lý kinh doanh thương mại
 • Dịch vụ thu mua sản phẩm
 • Mono tạo Dịch vụ
 • Dịch vụ hậu cần

Bài đăng blog INDEX

Blog bài mới

Bài blog phổ biến nhất 5

 1. Các FOB?
 2. Tính toán chi phí của các dịch vụ hậu cần thương mại không chỉ là trọng lượng, Bạn có biết trọng lượng khối lượng?
 3. Các EXW (Ex-Works)?
 4. Cấp và Newton (Doanh thu Tôn)?
 5. Có gì đó dễ dàng nhập khẩu và xuất khẩu có thể được Courier (Courier)?

Xu hướng

RSS đăng ký

Watore! Tại sao không đăng ký thông tin như vậy?
Nhấn vào đây biểu tượng hướng tới hy vọng RSS đăng ký!

rssImage

E-mail đăng ký tạp chí

Nếu bạn muốn kiểm tra các thông tin mới nhất trong E-mail,
Hãy áp dụng từ hình thức này.

FeedBurner nó sẽ được phân phối qua

Các trang web liên quan

 • Ltd. bao gồm Trang chủ
 • Laser Pointer laser cửa hàng
 • Giá vé ở nước ngoài dịch vụ so sánh
back-to-từ net